Expoziţia Miri sub soare, 2006


Expoziţia Miri sub soare, 2006Galeria Basil.
Bucureşti, 2006
Miri sub soare, 
100x70 cm, acril pe pânză, 2006_________________________________________________________________________________

Argument expoziţional

După cum spune criticul de artă, Virgil Mocanu, arta Maiei M. Martin aparţine ca tip de expresie mare spaţiului suprarealist al anilor ’30 atunci când caţiva artişti mari începeau să construiască o lume de hectoplasme şi încearcă să plaseze elementul uman într-o atmosferă onirică.
Eugenio d’Ors spunea că în momentele de răscruce ale picturii, artiştii încep prin a picta lucruri, apoi sentimente şi la urmă de tot pictează idei.
Am transpus plastic sentimentele ce le doream a fi nu de singularitate, ci de pluralitate. Una din lucrările mele poartă un titlu ce sugerează aceasta idee: Protecţia lui 2 transformat în Unul Am ales să transpun plastic sentimentul dragostei, (după cum titlul însuşi sugerează Miri sub soare). Cu tot ce implică aceasta : iubire, nevoia de protecţie, lipsa iubirii, sentimentul de dorinţă de a ajunge la partenerul iubit. Cromatica este fie vie şi caldă pentru a sugera pasiunea, fie rece pentru a sugera singurătatea şi omul ce tânjeşte spre iubire. Mirii nu sunt un simbol al căsătoriei legale, ci al uniunii dintre doi oameni care-şi jură credinta în faţa propriului lor sentiment (asemenea legământului din romanul Maitrey, a lui Mircea Eliade). Expozitia este şi o invitaţie la dans, dansul vieţii cu urcuşurile şi coborâşurile lui, o invitaţie spre comunicare, spre dăruire şi spre prietenie.
Virgil Mocanu spunea : "Artista foloseşte distinarea tonală pentru a scoate în relief caligrafia. E o caligrafie care ne apropie cumva de exprimarea extrem-orientală, de scrierea cufică, de exemplu, şi de alte tipuri in care ideograma devine pictogramă pentru ca apoi să-şi regăseasca originea întorcandu-se iarăşi la ideogramă".
Lucrările prezentate simbolizează diverse ipostaze umane : dragostea - Miri sub soare, Miri în galben, Miri cu bisericuţă, Logodnici în toamnă ; conflictul (Heraclit : "Contradicţia aduce înţelegere. Din ciocnire iese cea mai frumoasa armonie") - Conflict banal, dansul vieţii - Alergând spre tine, Dansul iubirii, Invitaţie la dans ; lipsa iubirii - Omul gheţurilor, Respingerea, Mi-e dor de sărutarea ta, Singurătate în pustiul negru ; prietenia, armonia cu semenii - Dialog, Dialog-acuarelă, Consfătuire.
Am încercat să redau o lume populată, o nouă realitate asemănătoare în spirit cu realitatea cunoscută, pe care am transformat-o în funcţie de necesităţi interioare şi necesităţi plastice. În această nouă realitate am introdus armonia, simplitatea şi uneori umorul.
Am încercat să găsesc în interiorul unei forme tensiunile şi armoniile necesare exprimării unei idei, unei acţiuni, unui caracter. Dincolo de ceea ce exprimă forma, ea trebuie sa fie în armonie sau într-un anumit ritm (punct şi contrapunct) cu lumea în care o proiectez şi cu formele ce o înconjoară. Transformarea formelor, redarea lor nu imitând natura, ci în spiritul acesteia. Cu forme ce curg , se frâng, se răsucesc dramatic sau în vâltoare, revenind apoi în linii calme şi forme sinuoase, dansante pentru a poposi într-un punct, un arc, o pată de culoare.

Maia Martin, mai 2006


Vezi şi


_________________________________________________________________________________

George Coandă, Maia şi pictura ca mirabilitate, 2006Într-o lume în care invidiile te pot anula, mai ales dacă ai talent, Maia M. Martin ritmează temerar culoare şi forme şi se îndreaptă cu mare curaj spre avangardism

Este de notorietate faptul că Târgoviştea, în ultimele două decenii, a dăruit artei plastice româneşti un reprezentativ grup de pictori. Este un grup din care face parte si Maia M. Martin şi care, la cei aproape treizeci de ani, a reuşit să fie prezentă în cincisprezece expoziţii de grup şi personale, impunându-se atenţiei specialiştilor- Şi nu este uşor lucru să răzbeşti într-o lume unde invidiile te pot anula, mai ales când ai talent. Dar Maia este făcută dintr-un aliaj puternic şi rezistent şi-şi stăpâneşte cu măiestrie demersul  pictural. Căci, luând seama la ceea ce face cu penel “bine temperat”, Maia M. Martin- aşa cum se recomandă această târgovişteancă în aceste zile la Galeria Basil din Bucureşti - , eşti tentat să o vezi în postura unui descoperitor de noi orizonturi, pentru că are  o  asemenea vocaţie. Ritmează temerar culoare şi forme, mixează tehnici avangardiste, ele dând suprarelismul ilizibil, luând, în sens benefic, sugestii din Chagall sau Vermeer, ori din Pallady, pictoriţa seduce prin viziuni antinomice - aspiraţia în stelaritate şi nelinişti destinale de natură orfică. Picturile Maiei M. Martin au şi o subiacenţă secretă de sensuri generatoare de viziuni cu valoare de mituri, de unde şi idea – generic a expoziţiei “Miri sub soare”. Cred că Maia M. Martin îşi vede arta ca pe un mariaj de sensuri şi simboluri, configurând mesaje în astral. Este o artă a mirabilităţii.


George Coandă 
Ziarul “Jurnalul de Dâmboviţa, marţi 30 mai 2006


_________________________________________________________________________________


Andreea Şarcani, Maia Martin, painting by instinct, 2006
The ghostlike figures and floating symbols of a disciplined artist


Maia Martin recalls first beginning to explore the world of art at a very young age, when her mother, a painter herself, used to provide her four daughters with white sheets of pressed paper and some pencils, to see if they had any talent. Maia indeed took that gesture seriously, but her path in becoming an artist had many pitfalls. She recalls another time when her art teacher asked the class to imagine how prehistoric man created things. “I covered my eyes in order to create an atmosphere similar to a cave and suddenly I had a different perspective. I was painting guided by instincts as I had to forget all I had accomplished before. In the end, I liked the painting, though I cheated a bit adding some small improvements.”

Being handed responsibility early in life, and being taught to think for herself, has been a blessing in disguise. “The child’s nursery inside my mind is a mix of the full-figured Rubens nudes I admired in my mothers books on art; the endless conversations of doves I met on my way to the shop, and the faces of many people I’ve met,” she says.

Maia Martin says she studied hard and overcame ill health to get into art school. She always wanted to be a painter, though she loved books too. “I always loved to read. My love for knowledge helped me also as a visual artist, because some people don’t have the patience, as they want to experience things by themselves, but I think there is a lot to learn from the great masters.” Her attraction to words is clear as she has added her own texts to many of her paintings.

“Art is becoming more and more abstract today,” she says. A short story or poem can perfectly compliment a work of art. Together they kind of build a stronger universe, a more solid world.”

And looking at her paintings I realised her statements were not just some nice quotes from a book on aesthetics: her ghostlike figures hover as if in a dance and some of her symbols appear floating on a score page as the words became sounds, the sounds became ideas, the ideas became fuller and richer, with feelings and colour. Her characters move in search of something; or they just move because this was the purpose they were created for.

She works in television now, in a technical role, and paints in her spare time. She is an artist that loves discipline. At 28, she says she is finding her way. She wants to paint, the rest is circumstantial.


Andreea Şarcani, 16.08.2006Sursa: http://www.vivid.ro


Revista “Vivid”, nr. mai-iunie, 2006, reclamă a expoziţiei “Miri sub soare”_________________________________________________________________________________Fotografii
Contact
Galerie pictură